สรุปข้อมูลประจำวันของจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกทั้งหมดที่มีสิทธิ์สอบ
ในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
 
ลำดับวัน/เดือน/ปีจำนวนผู้สมัครประจำวันจำนวนผู้สมัครสะสม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวม
1    
2    07 สิงหาคม 2561033134
3    08 สิงหาคม 25615496713
4    09 สิงหาคม 256114571118
5    10 สิงหาคม 2561102112214109123232
6    14 สิงหาคม 2561126179305235302537
7    15 สิงหาคม 256198130228333432765
8    16 สิงหาคม 256164101165397533930
9    17 สิงหาคม 2561213051418563981
10    19 สิงหาคม 2561235284415681,009
11    20 สิงหาคม 2561901802705317481,279
12    21 สิงหาคม 25614227081,1309531,4562,409
13    22 สิงหาคม 25613635979601,3162,0533,369
14    23 สิงหาคม 25611132703831,4292,3233,752
15    24 สิงหาคม 25611032593621,5322,5824,114
16    25 สิงหาคม 2561501361861,5822,7184,300
17    27 สิงหาคม 2561902943841,6723,0124,684
18    28 สิงหาคม 25611122633751,7843,2755,059
19    29 สิงหาคม 25615631,2631,8262,3474,5386,885
20    30 สิงหาคม 25616531,5502,2033,0006,0889,088
21    31 สิงหาคม 25612405307703,2406,6189,858
22    01 กันยายน 2561702042743,3106,82210,132
23    02 กันยายน 2561872072943,3977,02910,426
24    03 กันยายน 25612877461,0333,6847,77511,459
25    04 กันยายน 25616151,5252,1404,2999,30013,599
26    05 กันยายน 25616771,4072,0844,97610,70715,683
27    06 กันยายน 25614981,0411,5395,47411,74817,222
28    07 กันยายน 2561872183055,56111,96617,527
29    08 กันยายน 2561313165,56411,97917,543
30    09 กันยายน 25610335,56411,98217,546
31    10 กันยายน 25612275137405,79112,49518,286
32    11 กันยายน 25611994376365,99012,93218,922
33    12 กันยายน 25611714265976,16113,35819,519
34    13 กันยายน 25612606799396,42114,03720,458
35    14 กันยายน 256130781086,45114,11520,566
36    15 กันยายน 25612356,45314,11820,571
37    17 กันยายน 25612686,45514,12420,579
38    18 กันยายน 256128951236,48314,21920,702
39    19 กันยายน 2561210126,48514,22920,714
40    20 กันยายน 256187156,49314,23620,729
41    21 กันยายน 25610116,49314,23720,730
42    24 กันยายน 25610226,49314,23920,732
43    28 กันยายน 25611346,49414,24220,736
44    02 ตุลาคม 25612246,49614,24420,740
45    03 ตุลาคม 25611126,49714,24520,742
46    05 ตุลาคม 25611016,49814,24520,743
47    11 ตุลาคม 25610116,49814,24620,744
48    16 ตุลาคม 25612356,50014,24920,749
 
 
 
 ลงชื่อ................................................ 
 (......................................................) 
 ผู้รายงาน 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09:01:18