สรุปข้อมูลประจำวันของจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกที่มีิสิทธิ์สอบ เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย? ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ วมว.)
ประจำปีการศึกษา
 
ลำดับวัน/เดือน/ปีจำนวนผู้สมัครประจำวันจำนวนผู้สมัครสะสม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวม
1    
2    07 สิงหาคม 2561022022
3    08 สิงหาคม 2561123145
4    09 สิงหาคม 2561011156
5    10 สิงหาคม 2561264470274976
6    14 สิงหาคม 256136528863101164
7    15 สิงหาคม 256130497993150243
8    16 สิงหาคม 2561254065118190308
9    17 สิงหาคม 2561161531134205339
10    19 สิงหาคม 256123528157210367
11    20 สิงหาคม 2561336396190273463
12    21 สิงหาคม 2561124274398314547861
13    22 สิงหาคม 25611512313824657781,243
14    23 สิงหาคม 2561551301855209081,428
15    24 สิงหาคม 2561531091625731,0171,590
16    25 สิงหาคม 2561942515821,0591,641
17    27 สิงหาคม 2561411642056231,2231,846
18    28 สิงหาคม 2561471421896701,3652,035
19    29 สิงหาคม 25612144736878841,8382,722
20    30 สิงหาคม 25612205297491,1042,3673,471
21    31 สิงหาคม 25611382844221,2422,6513,893
22    01 กันยายน 25610001,2422,6513,893
23    02 กันยายน 25611756731,2592,7073,966
24    03 กันยายน 2561872833701,3462,9904,336
25    04 กันยายน 25613428281,1701,6883,8185,506
26    05 กันยายน 25613396731,0122,0274,4916,518
27    06 กันยายน 25612955778722,3225,0687,390
28    07 กันยายน 2561761672432,3985,2357,633
29    08 กันยายน 25610002,3985,2357,633
30    09 กันยายน 25610002,3985,2357,633
31    10 กันยายน 2561821852672,4805,4207,900
32    11 กันยายน 2561541041582,5345,5248,058
33    12 กันยายน 2561481401882,5825,6648,246
34    13 กันยายน 2561882443322,6705,9088,578
35    14 กันยายน 25611440542,6845,9488,632
36    15 กันยายน 25611232,6855,9508,635
37    17 กันยายน 25610222,6855,9528,637
38    18 กันยายน 256127851122,7126,0378,749
39    19 กันยายน 25611342,7136,0408,753
40    20 กันยายน 25611232,7146,0428,756
41    21 กันยายน 25610112,7146,0438,757
42    24 กันยายน 25610112,7146,0448,758
43    28 กันยายน 25610112,7146,0458,759
44    02 ตุลาคม 25610222,7146,0478,761
45    03 ตุลาคม 25610002,7146,0478,761
46    05 ตุลาคม 25610002,7146,0478,761
47    11 ตุลาคม 25610002,7146,0478,761
48    16 ตุลาคม 25611122,7156,0488,763
 
 ลงชื่อ................................................ 
 (......................................................) 
 ผู้รายงาน 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09:01:41