สรุปข้อมูลประจำวันของจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ วมว.)
ประจำปีการศึกษา 2562
 
ลำดับวัน/เดือน/ปีจำนวนผู้สมัครประจำวันจำนวนผู้สมัครสะสม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวม
1    01 สิงหาคม 2561124318442124318442
2    02 สิงหาคม 256164194258188512700
3    03 สิงหาคม 256195134229283646929
4    04 สิงหาคม 2561561421983397881,127
5    05 สิงหาคม 2561701261964099141,323
6    06 สิงหาคม 2561541181724631,0321,495
7    07 สิงหาคม 2561641231875271,1551,682
8    08 สิงหาคม 2561851322176121,2871,899
9    09 สิงหาคม 2561601261866721,4132,085
10    10 สิงหาคม 2561531211747251,5342,259
11    11 สิงหาคม 2561491221717741,6562,430
12    12 สิงหาคม 2561561091658301,7652,595
13    13 สิงหาคม 2561851602459151,9252,840
14    14 สิงหาคม 2561821402229972,0653,062
15    15 สิงหาคม 2561931722651,0902,2373,327
16    16 สิงหาคม 2561671672341,1572,4043,561
17    17 สิงหาคม 2561511311821,2082,5353,743
18    18 สิงหาคม 2561721872591,2802,7224,002
19    19 สิงหาคม 2561832313141,3632,9534,316
20    20 สิงหาคม 2561902483381,4533,2014,654
21    21 สิงหาคม 25611533034561,6063,5045,110
22    22 สิงหาคม 25611093104191,7153,8145,529
23    23 สิงหาคม 25611173224391,8324,1365,968
24    24 สิงหาคม 2561962343301,9284,3706,298
25    25 สิงหาคม 2561852173022,0134,5876,600
26    26 สิงหาคม 25611122623742,1254,8496,974
27    27 สิงหาคม 25611723274992,2975,1767,473
28    28 สิงหาคม 25611863475332,4835,5238,006
29    29 สิงหาคม 25611523535052,6355,8768,511
30    30 สิงหาคม 25611503364862,7856,2128,997
31    31 สิงหาคม 2561912143052,8766,4269,302
 
 ลงชื่อ................................................ 
 (......................................................) 
 ผู้รายงาน 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09:01:13