สรุปข้อมูลประจำวันของจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกที่มีสิทธิ์สอบ เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2562
 
ลำดับวัน/เดือน/ปีจำนวนผู้สมัครประจำวันจำนวนผู้สมัครสะสม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวม
1    
2    07 สิงหาคม 2561011011
3    08 สิงหาคม 2561213224
4    09 สิงหาคม 2561000224
5    10 สิงหาคม 2561232952253156
6    14 สิงหาคม 2561449213669123192
7    15 สิงหาคม 256130407099163262
8    16 สิงหาคม 2561143751113200313
9    17 สิงหาคม 256151116118211329
10    19 สิงหาคม 2561000118211329
11    20 สิงหาคม 25613789126155300455
12    21 สิงหาคม 2561150290440305590895
13    22 สิงหาคม 25611142563704198461,265
14    23 สิงหาคม 2561481291774679751,442
15    24 สิงหาคม 2561431361795101,1111,621
16    25 สิงหาคม 25611257695221,1681,690
17    27 สิงหาคม 2561481291775701,2971,867
18    28 สิงหาคม 2561641201846341,4172,051
19    29 สิงหาคม 25612286218498622,0382,900
20    30 สิงหาคม 25612607781,0381,1222,8163,938
21    31 สิงหาคม 2561972433401,2193,0594,278
22    01 กันยายน 2561702042741,2893,2634,552
23    02 กันยายน 2561681452131,3573,4084,765
24    03 กันยายน 25611944466401,5513,8545,405
25    04 กันยายน 25611745527261,7254,4066,131
26    05 กันยายน 25612015667671,9264,9726,898
27    06 กันยายน 25611043124162,0305,2847,314
28    07 กันยายน 25611150612,0415,3347,375
29    08 กันยายน 2561313162,0445,3477,391
30    09 กันยายน 25610332,0445,3507,394
31    10 กันยายน 2561932363292,1375,5867,723
32    11 กันยายน 2561662393052,2035,8258,028
33    12 กันยายน 2561722052772,2756,0308,305
34    13 กันยายน 2561882893772,3636,3198,682
35    14 กันยายน 25611336492,3766,3558,731
36    15 กันยายน 25611122,3776,3568,733
37    17 กันยายน 25612132,3796,3578,736
38    18 กันยายน 25610992,3796,3668,745
39    19 กันยายน 25611562,3806,3718,751
40    20 กันยายน 25613472,3836,3758,758
41    21 กันยายน 25610002,3836,3758,758
42    24 กันยายน 25610112,3836,3768,759
43    28 กันยายน 25611232,3846,3788,762
44    02 ตุลาคม 25611012,3856,3788,763
45    03 ตุลาคม 25611122,3866,3798,765
46    05 ตุลาคม 25610002,3866,3798,765
47    11 ตุลาคม 25610112,3866,3808,766
48    16 ตุลาคม 25611122,3876,3818,768
 
 ลงชื่อ................................................ 
 (......................................................) 
 ผู้รายงาน 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09:01:36