สรุปข้อมูลประจำวันของจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ประจำปีการศึกษา 2562
 
ลำดับวัน/เดือน/ปีจำนวนผู้สมัครประจำวันจำนวนผู้สมัครสะสม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวม
1    01 สิงหาคม 2561127372499127372499
2    02 สิงหาคม 2561108256364235628863
3    03 สิงหาคม 2561772002773128281,140
4    04 สิงหาคม 2561561842403681,0121,380
5    05 สิงหาคม 2561591422014271,1541,581
6    06 สิงหาคม 2561431371804701,2911,761
7    07 สิงหาคม 2561491371865191,4281,947
8    08 สิงหาคม 2561451491945641,5772,141
9    09 สิงหาคม 2561571401976211,7172,338
10    10 สิงหาคม 2561581361946791,8532,532
11    11 สิงหาคม 2561781972757572,0502,807
12    12 สิงหาคม 2561551552108122,2053,017
13    13 สิงหาคม 2561691702398812,3753,256
14    14 สิงหาคม 2561762092859572,5843,541
15    15 สิงหาคม 2561611772381,0182,7613,779
16    16 สิงหาคม 2561802253051,0982,9864,084
17    17 สิงหาคม 2561611662271,1593,1524,311
18    18 สิงหาคม 2561801982781,2393,3504,589
19    19 สิงหาคม 2561721962681,3113,5464,857
20    20 สิงหาคม 2561932723651,4043,8185,222
21    21 สิงหาคม 25611053354401,5094,1535,662
22    22 สิงหาคม 2561942773711,6034,4306,033
23    23 สิงหาคม 25611072893961,7104,7196,429
24    24 สิงหาคม 2561822583401,7924,9776,769
25    25 สิงหาคม 2561872263131,8795,2037,082
26    26 สิงหาคม 2561861952811,9655,3987,363
27    27 สิงหาคม 25611323294612,0975,7277,824
28    28 สิงหาคม 25611363354712,2336,0628,295
29    29 สิงหาคม 25611043024062,3376,3648,701
30    30 สิงหาคม 25611113234342,4486,6879,135
31    31 สิงหาคม 2561782062842,5266,8939,419
 
 ลงชื่อ................................................ 
 (......................................................) 
 ผู้รายงาน 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09:01:12