สรุปข้อมูลประจำวันของจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกที่มีสิทธิ์สอบ เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน ประจำปีการศึกษา 2562
 
ลำดับวัน/เดือน/ปีจำนวนผู้สมัครประจำวันจำนวนผู้สมัครสะสม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวม
1    
2    07 สิงหาคม 2561033134
3    08 สิงหาคม 25615496713
4    09 สิงหาคม 256114571118
5    10 สิงหาคม 2561102112214109123232
6    14 สิงหาคม 2561111145256220268488
7    15 สิงหาคม 256192115207312383695
8    16 สิงหาคม 25615165116363448811
9    17 สิงหาคม 256191928372467839
10    19 สิงหาคม 2561628378469847
11    20 สิงหาคม 256159981574375671,004
12    21 สิงหาคม 25613805769568171,1431,960
13    22 สิงหาคม 25613314978281,1481,6402,788
14    23 สิงหาคม 2561711372081,2191,7772,996
15    24 สิงหาคม 256143921351,2621,8693,131
16    25 สิงหาคม 2561491131621,3111,9823,293
17    27 สิงหาคม 256128871151,3392,0693,408
18    28 สิงหาคม 256144771211,3832,1463,529
19    29 สิงหาคม 25614419011,3421,8243,0474,871
20    30 สิงหาคม 25614639601,4232,2874,0076,294
21    31 สิงหาคม 2561651352002,3524,1426,494
22    01 กันยายน 256131831142,3834,2256,608
23    02 กันยายน 2561411141552,4244,3396,763
24    03 กันยายน 2561962473432,5204,5867,106
25    04 กันยายน 25613378351,1722,8575,4218,278
26    05 กันยายน 25614578191,2763,3146,2409,554
27    06 กันยายน 25612795418203,5936,78110,374
28    07 กันยายน 25612440643,6176,82110,438
29    08 กันยายน 25611673,6186,82710,445
30    09 กันยายน 25610113,6186,82810,446
31    10 กันยายน 25611863785643,8047,20611,010
32    11 กันยายน 25611763605363,9807,56611,546
33    12 กันยายน 25611533635164,1337,92912,062
34    13 กันยายน 25612606719314,3938,60012,993
35    14 กันยายน 25611750674,4108,65013,060
36    15 กันยายน 25611124,4118,65113,062
37    17 กันยายน 25612684,4138,65713,070
38    18 กันยายน 256188164,4218,66513,086
39    19 กันยายน 256119104,4228,67413,096
40    20 กันยายน 256185134,4308,67913,109
41    21 กันยายน 25610114,4308,68013,110
42    24 กันยายน 25610224,4308,68213,112
43    28 กันยายน 25610004,4308,68213,112
44    02 ตุลาคม 25611124,4318,68313,114
45    03 ตุลาคม 25611124,4328,68413,116
46    05 ตุลาคม 25611014,4338,68413,117
47    11 ตุลาคม 25610004,4338,68413,117
48    16 ตุลาคม 25612354,4358,68713,122
 
 ลงชื่อ................................................ 
 (......................................................) 
 ผู้รายงาน 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09:01:30