สรุปข้อมูลประจำวันของจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน
ประจำปีการศึกษา 2562
 
ลำดับวัน/เดือน/ปีจำนวนผู้สมัครประจำวันจำนวนผู้สมัครสะสม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวม
1    01 สิงหาคม 25613877011,0883877011,088
2    02 สิงหาคม 25612264206466131,1211,734
3    03 สิงหาคม 25611812674487941,3882,182
4    04 สิงหาคม 25611362754119301,6632,593
5    05 สิงหาคม 25611482073551,0781,8702,948
6    06 สิงหาคม 2561942193131,1722,0893,261
7    07 สิงหาคม 25611111662771,2832,2553,538
8    08 สิงหาคม 25611142303441,3972,4853,882
9    09 สิงหาคม 25611222033251,5192,6884,207
10    10 สิงหาคม 25611041832871,6232,8714,494
11    11 สิงหาคม 25611162633791,7393,1344,873
12    12 สิงหาคม 2561891662551,8283,3005,128
13    13 สิงหาคม 25611362623981,9643,5625,526
14    14 สิงหาคม 25611292573862,0933,8195,912
15    15 สิงหาคม 25611232503732,2164,0696,285
16    16 สิงหาคม 25611072483552,3234,3176,640
17    17 สิงหาคม 2561922022942,4154,5196,934
18    18 สิงหาคม 25611302734032,5454,7927,337
19    19 สิงหาคม 25611533044572,6985,0967,794
20    20 สิงหาคม 25611483535012,8465,4498,295
21    21 สิงหาคม 25611853935783,0315,8428,873
22    22 สิงหาคม 25611613685293,1926,2109,402
23    23 สิงหาคม 25611653685333,3576,5789,935
24    24 สิงหาคม 25611393074463,4966,88510,381
25    25 สิงหาคม 25611403064463,6367,19110,827
26    26 สิงหาคม 25611712714423,8077,46211,269
27    27 สิงหาคม 25611963815774,0037,84311,846
28    28 สิงหาคม 25612273976244,2308,24012,470
29    29 สิงหาคม 25611763755514,4068,61513,021
30    30 สิงหาคม 25611703945644,5769,00913,585
31    31 สิงหาคม 25611212613824,6979,27013,967
 
 ลงชื่อ................................................ 
 (......................................................) 
 ผู้รายงาน 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09:01:10