ข่าวประชาสัมพันธ์
 
วิธีปรับลดขนาดของรูปภาพด้วยโปรแกรม Paint
1. โปรแกรม Paint Version v.6.1 ซึ่งเป็นโปรแกรมสามัญประจำเครื่องของระบบปฏิบัติการวินโดว์                                                 รูปที่ 1 Paint Version v.6.1


2. เปิดไฟล์รูปภาพ คลิกเมนู File > คลิก Open                                                                       รูปที่ 2 Open Menu


3. เปิดเครื่องมือปรับขนาดรูปภาพ คลิกเมนู Home > คลิก Resize


                                    รูปที่ 3 Home Menu

4. จะปรากฎเครื่องมือ Resize and Skew ให้กำหนดขนาดรูปภาพที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม OK


                                                     รูปที่ 4 Resize and Skew Tool

5. จะปรากฎรูปภาพที่มีการปรับขนาดเรียบร้อยแล้ว

                                                                   รูปที่ 5 เปรียบเทียบรูปภาพที่มีการปรับขนาด

สามารถดาวน์โหลดไฟล์วิธีการปรับขนาดของรูปภาพด้วยโปรแกรม Paint v.6.1 (Image size) ได้ และศึกษาคู่มือการใช้งานเว็บไซต์เพิ่มเติมได้ที่เมนูคู่มือเว็บไซต์

  
 
 
[อ่่าน 43467 ครั้ง ]
Last update   [ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 13:38:32 ]
Copyright 2005 by www.mwit.ac.th, All Rights Reserved.